Ang Karanasang Hindi Ko Malilimutan Essay Topics

On By In 1

Ang Karanasan Hindi Ko Malilimutan

                              Ang karanasan ay isang ala ala ng kahapon,masaya man o mapait ngunit kailangang magpatuloy ang buhay alang-alang sa   ngayon at sa darating na bukas.

                             Ang karanasan na hindi ko malilimutan ay ang kinagisnan kong kahirapan mula nang magkaisip ako ay mahirap na kami. Hindi nga kami halos makakain ng tatlong beses sa isang araw.Sa buhay naming isang magsasaka mahirap kapag kaunti lang ang ani.Kaya ,kadalasan salat kami sa pagkain at hindi nakapag-aral dahil laging kulang ang aming kita.Dahil dito,natuto akong mangarap na makatapos ng pag-aaral.Gusto kong iahon ang pamilya sa kahirapan.Dito ko natutunan na ang edukasyon ay sagot sa kahirapan.Kung mangmang ang isang tao mahirap itong umasenso.

                            Sa ngayon ,pagsisikapan kong makapasa upang makapagpatuloy sa kolehiyo kahit anong paraan ay gagawin ko magkaroon lang ng pagbabago ang buhay ko.Sana,hindi na mauulit ang karanasan na iyon sa aking magiging pamilya.

 

Ang Karanasang Hindi Ko Malilimutan

Lahat tayo ay may karanasang hindi natin malilimutan. Maaaring para sa iba ay maliit na bagay lamang ngunit sa iyo ay napakahalaga.

Ang karanasang hindi ko malilimutan ay ang aking ika-pitong kaarawan. Sa araw na iyon ay naroon ang lahat ng aking mga kalaro at mga kamag-anak. Ang aking mga handa ay pansit, hotdog, tinapay, cake, at ice cream. Mayroon ding mga lobo at palaro para sa mga batang bisita. Ang pinakapaborito kong bagay nang araw na iyon ay ang mga regalo. Isa ang araw na iyon sa pinakamasayang pangyayari sa aking buhay at hinding-hindi ko malilimutan kailanman.

Para sa ibang tao ay maliit na bagay lamang ang karanasang hindi ko malilimutan. Para sa akin naman ay importante ang araw na iyon dahil naramdaman ko ang pagmamahal ng aking mga magulang.

This literary work is protected by the Intellectual Property Rights of the Philippines. Learn More →

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *